NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT DÂY CÁP THÉP, BULONG NEO MÓNG